Wednesday, July 19, 2006

скокајте

Сајтот WorldJumpDay.org е дело на германскиот професор Ханс Питер Нојсвард кој тврди дека може да го сопре глобалното затоплување со еден масовен скок на човештвото.

Теоријата е дека скокот треба да доведе до поместување на орбитата на Земјата, што освен запирањето на глобалното затоплување би довело и да продолжување на денот и создавање на по изедначена клима. За успех на проектот потребно е истовремено да скокнат 600 милиони луѓе а на сајтот до сега се регистрирани 599 милиони.

линк читај повеќе клик тука
линк WorldJumpDay.org клик тука

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?