Saturday, February 12, 2005

Се откажувам

Се откажувам и одбивам било каков контакт со глупи луѓе, верски и политички фанатици, секакви снобови, лузери, злобни сеирџии, љубоморни личности.

Ееее ми тргна :)

Се откажувам!<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?